PROJEKT „CZYTANIE MA MOC”

W dniu dzisiejszym uczniowie klasy III brali udział w pierwszych zajęciach, prowadzonych przez szkolną bibliotekarkę, w ramach projektu „CZYTANIE MA MOC”. Program polega na czytaniu polecanych książek wraz z dziećmi, a także na realizacji przez nich cyklu warsztatów w oparciu o ich treść. Głównym jego celem jest rozbudzanie dziecięcej ciekawości świata i frajda z czytania, a także rozwijanie kompetencji XXI wieku, takich jak: współpraca, kreatywność, empatia, krytyczne myślenie oraz budowanie poczucia własnej wartości. Paszporty literackie rozdane, czas zatem ruszać w niezwykłą literacką podróż. Pierwsza planeta – książka Kosmiczne wyzwania. Jak budować statki kosmiczne, dogonić kometę i rozwiązywać galaktyczne problemy A. B. Chmielewskiego i E. Zambrzyckiej – Kościelniak zdobyta.