Informacja o wynikach rekrutacji

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie, wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i dzieci zostały przyjęte do klasy pierwszej.
Zgodnie z regulaminem rekrutacyjnym  rodzice dzieci zakwalifikowanych w dniach od 7 do 19 kwietnia 2021r. zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Masłowie.
(Druki potwierdzenia woli dostępne są na stronie internetowej sp.maslowo.pl
w zakładce Szkoła/Rekrutacja 2021/2022)

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o przesyłanie woli przyjęcia e-mailem na adres sekretariat@spmaslowo.pl lub umieszczanie w skrzynce podawczej w holu szkoły.

Oryginały będzie trzeba dostarczyć po decyzji odwołującej  zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkoły.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie  w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 612825828. 

 Komisja Rekrutacyjna