NOWI CZYTELNICY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W minionym tygodniu uczniowie klasy I i II uczestniczyli w pasowaniu na czytelników biblioteki szkolnej. Zanim zostali oni włączeni do grona ów szczęśliwców, musieli wykazać się znajomością świata bajek i baśni, z czym poradzili sobie wręcz śpiewająco. Uczniowie klasy I otrzymali tego dnia także „Wyprawki Czytelnicze” w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, w skład których wchodziły: książka „Pierwsze abecadło”, broszura „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet; drugoklasiści zaś dyplomy i przypinki wzorowego czytelnika.

Autor notatki: B. Szafraniak