UDZIAŁ W I MIĘDZYNARODOWEJ AKCJI BICIA REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE

Uczniowie klas I – III naszej szkoły wzięli udział w dniu 29.10.20r. w I Międzynarodowej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbywało się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Skierowane było do polskich placówek oświatowych wszystkich typów i do ich partnerskich placówek zagranicznych oraz do szkół polskojęzycznych poza granicami kraju. Akcja miała na celu, m.in. promocję wśród dzieci i młodzieży czytelnictwa, integrację środowiska lokalnego oraz pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe. Niemal wszyscy nasi uczniowie przynieśli swoje ulubione książki i spędzili przerwy na ich czytaniu.

Autor notatki: B. Szafraniak