UWAGA KONKURS –  „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”

Konkurs pt.  „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI” organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego.

Konkurs obejmuje dwie kategorie :

  1. Wykonanie przez uczestników będących uczniami klas I-IV Pracy konkursowej w formie pracy plastycznej z użyciem hasła „#KupujŚwiadomie – PRODUKT POLSKI” (praca plastyczna powinna być wykonana w formacie A4 jednostronnie, dowolną techniką, w formie np.: rysunku, komiksu, plakatu itp.).
  2. Wykonanie przez uczestników będących uczniami klas V-VIII pracy konkursowej w formie audiowizualnej w postaci krótkiego filmu promocyjnego/spotu reklamowego z wykorzystaniem logotypu PRODUKT POLSKI oraz hasła #KupujŚwiadomie. (film promocyjny/spot reklamowy powinien być wykonany w dowolnej technice filmowej, nieprzekraczający 60 sekund i dostarczona na nośniku optycznym (płyta CD, DVD).

Celem konkursu jest kształtowanie wśród dzieci/młodzieży nawyków zakupowych poprzez świadomy wybór polskich produktów rolnych i żywnościowych pochodzących od lokalnych producentów i rolników.

Prace konkursowe można przesyłać do 17 lipca 2020 r (liczy się datę nadania u operatora pocztowego lub innego przewoźnika) na adres:

KOWR OT w Poznaniu
Fredry 12
61-701 Poznań
z dopiskiem: konkurs „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Informacje odnośnie konkursu znajdują się na stronie internetowej:

http://www.kowr.gov.pl/o-kowr/informacje-z-regionow/konkurs-plastyczny-kupuj-swiadomie-produkt-polski

W zakresie wszelkich pytań, uwag i wyjaśnień dotyczących Regulaminu Konkursu proszę kontaktować się z:

  1. Kinga Konicka kinga.konicka@kowr.gov.pl tel. 61 85 60 731 / 61 85 60 650
  2. Magdalena Seidler magdalena.seidler@kowr.gov.pl tel. 668 134 533
  3. Adrian Ratajczyk adrian.ratajczyk@kowr.gov.pl tel. 608 527 426.