INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA PRZEDSZKOLA W WIESZCZYCZYNIE


Szanowni Państwo

Decyzją organu prowadzącego Przedszkole w Wieszczyczynie nie zostanie otwarte w dniu 06 maja 2020r. Podjęte zostały obecnie działania mające na celu przygotowanie procedur zapewniających bezpieczeństwo sanitarne dzieci i pracowników na terenie placówki, z którymi zostaną Państwo zapoznani.

Organ prowadzący rekomenduje najwcześniejszą możliwą data otwarcia placówki na 18 maja 2020. Jednak informujemy przy tej okazji, że ze względów restrykcyjnych wymogów sanitarnych będziemy mogli przyjąć tylko jedną grupę 9-osobową. Pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci osób pracujących oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o podanie do dnia 13 maja 2020r.

informacji „CZY WYRAŻAJĄ PAŃSTWO WOLĘ PRZYPROWADZENIA SWOJEGO DZIECKA NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE DO NASZEGO PRZEDSZKOLA OD DNIA 18 maja 2020r? 

Zgłoszenia prosimy kierować do wychowawców grup  lub pod nr tel. 61 28 25 828 oraz e-mail : sp.mika@interia.pl do środy 13 maja do godziny 14.00. 

Z poważaniem
Małgorzata Sławek


*Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi MEN, MZ oraz GIS dotyczących organizacji zajęć w przedszkolu od dnia 06 maja 2020r. 


Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego