BARDZO DZIĘKUJEMY

Bardzo dziękujemy mieszkańcom Książa Wielkopolskiego, którzy w wyrazie wdzięczności za występ naszych młodych artystów na uroczystościach 80 rocznicy rozstrzelania mieszkańców ziemi ksiąskiej i dolskiej przekazali nam słodkie upominki.
Cieszymy się, że nasz teatr uliczny spotkał się z tak wieloma pozytywnymi opiniami😘

Autor notatki: M. Sławek