Pasowanie na czytelnika

Uczniowie z klasy pierwszej z wielkim zapałem uczą się czytać i pisać. Teraz nadszedł czas, by udać się do szkolnej biblioteki. Pani Dyrektor omówiła regulamin biblioteki, zasady postępowania z książką i sposób wypożyczania.
Od teraz jesteśmy prawdziwymi czytelnikami!
Ciekawe, kto przeczyta najwięcej książek?
Autor notatki: A. Towarek