Bezpieczna droga do szkoły

W czwartek – 20 czerwca – uczniowie z klasy pierwszej uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Komendę Policji w Śremie. Tematem spotkania na rynku w Dolsku była „Bezpieczna droga do szkoły. Uczniowie nauczyli się przechodzić przez jezdnię z sygnalizacją świetlną i bez niej, poznali podstawowe znaki drogowe i przepisy ruchu drogowego oraz zasady korzystania z autobusu szkolnego. Mamy nadzieję, że wiedza tu zdobyta zaowocuje! 

Autor notatki: A. Towarek