INSCENIZACJA „RZEPKI” NA „KOZIM JARMARKU”

Uczniowie z klasy IV należący do szkolnego koła teatralnego reprezentowali naszą szkołę podczas „Koziego Jarmarku”, który odbył się w minioną sobotę na dolskim rynku. Licznie przybyłej publiczności młodzi artyści zaprezentowali inscenizację wiersza pt. „Rzepka” Juliana Tuwima w niecodziennej odsłonie.

Autor notatki: B. Szafraniak