Warsztaty chemiczno-fizyczne

Uczyć możemy się w ławie szkolnej lub poza nią. Przekonać się o tym mogli uczniowie z klasy IV, V i VI, którzy pod opieką swoich wychowawców udali się do Skórzewa. W parku rozrywki „Rodzinka” pod okiem animatorów ośrodka wzięli udział w warsztatach chemiczno-fizycznych. Zdobywali wiedzę o wybranych pojęciach z chemii i fizyki, rozwijali myślenie naukowe, umiejętność obserwacji i formułowania wniosków. Mamy nadzieję, że zaszczepili w sobie pasję do fizycznych i chemicznych eksperymentów. Po zajęciach naukowych, chętnie bawili się na ściance wspinaczkowej, trampolinach czy w „małpim gaju”.

Autor notatki: A. Towarek