Dzień Ziemi

Niezależnie od dzielących nas różnic, wszyscy ludzie dzielą między siebie tę samą planetę, która – według organizatorów Dnia Ziemi – jest naszym wspólnym dobrem.

Hasło Dnia Ziemi w 2018 roku brzmi: „End Plastic Pollution”. Dotyczy ono walki z zanieczyszczeniem planety plastikowymi odpadami. Uczniowie naszej szkoły nie zapominają o tak ważnych tematach. W poniedziałek, 23 maja zmagali się w wesołych rozgrywkach międzyklasowych. Pani Magda i pani Anita przygotowały 10 konkurencji, podczas których każdy uczeń mógł popisać się swoimi umiejętnościami. Zadania miały różny charakter. Dzieci wykonały „Ptaka-Cudaka”, rysowały zwierzęta i drzewa, rozwiązywały ekologiczne zagadki. Uczestniczyły w konkursach sprawnościowych jak: „sadzenie drzew”, „przenoszenie żab”, „praca zespołowa”, „kropelka do kropelki”. W zadaniu „co w trawie piszczy?” musiały rozpoznać zwierzęta po odgłosach, jakie wydają. Polonistom najbardziej podobało się zadanie dotyczące poprawnego pisania tekstu o tematyce ekologicznej.

Po podliczeniu punktów, pani dyrektor wręczyła uczniom z klasy IIIA i VI nagrody za zwycięstwo w odpowiedniej kategorii wiekowej. Gratulujemy!

Autor notatki: A. Towarek


« z 2 »