Ferie z historią papieru

Chętni uczniowie z klas I i III w czwartek spotkali się z panią Katarzyną Hermanowską, która przeprowadziła warsztaty z czerpania papieru. Dzieci dowiedziały się, że papier zaczęto wyrabiać w Chinach około 105 r.n.e. Za jego wynalazcę uznaje się Caj Luna. Pierwsze arkusze papieru powstawały nie z drewna, lecz z włókien pozyskanych z morwy oraz szmat, starych sieci rybackich i sznurów. Obecnie do wyrobu papieru wykorzystuje się coraz więcej makulatury.

Autor notatki: A. Towarek


« z 2 »