„NARODOWE CZYTANIE 2017r.”

Mając na uwadze popularyzację czytelnictwa oraz potrzebę zwrócenia uwagi na piękno i dorobek ojczystej kultury, Szkoła Podstawowa w Masłowie kolejny raz włączyła się w akcję „Narodowego Czytania”. 06.09.2017r. odbył się w naszej szkole specjalny dzień czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Wszyscy chętni, mogli posłuchać wybranych fragmentów dramatu  i poznać bliżej życie i twórczość artysty. W akcję czytania dla dzieci zaangażowali się nie tylko nauczyciele, ale i rodzice.

Autor notatki: G. Nikonowicz