Konsultacje dla Rodziców

Język polski
Konsultacje z języka polskiego (kl.V-VII) w każdy czwartek od godz. 10:15 do 10:45 
lub od godz.15:30 po wcześniejszym poinformowaniu nauczyciela o wizycie rodzica.