Konsultacje dla Rodziców

Język polski
Konsultacje z języka polskiego (kl.V-VII) w każdy czwartek od godz. 11:15 do 11:45 

lub od godz.15:30 po wcześniejszym poinformowaniu nauczyciela o wizycie rodzica.