KREATYWNE ZAJĘCIA TECHNICZNE

Uczniowie ZSP Masłowo oprócz wiedzy nabywają również praktyczne umiejętności, które pozwalają im na samodzielne myślenie i działanie.
Podczas zajęć technicznych uczyli się posługiwać licznymi narzędziami, konstruowali układy elektroniczne oraz projektowali proste konstrukcje. Ale czym byłyby te wszystkie umiejętności gdyby posiadający je adepci sztuk różnych nie potrafili zacerować swojej koszuli. Tak więc podczas ostatniej „techniki” w ruch poszły igły i nitki. Jedni fastrygowali,  drudzy ściegiem stębnowym łączyli ze sobą materiały różne. Niniejszym ogłosić możemy, że uczniowie klasy V są już rodzicom do pomocy gotowi we wszelkich pracach, gdzie ściegiem ręcznym posłużyć się trzeba.